THỜI GIAN CHƠI: TỪ NGÀY 10/10 ĐẾN 17/10/2018 (TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX)