THỜI GIAN CHƠI: TỪ NGÀY 10/10 ĐẾN 17/10/2018 (TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM)