THỜI GIAN CHƠI: TỪ NGÀY 6/10 ĐẾN 13/10/2017

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHƠI NHẬN DIỆN HÀNG VIỆT NAM: CÔNG TY THAN QUANG HANH - TKV

1. Tên trò chơi:

Nhận diện hàng Việt Nam: Công ty Than Quang Hanh - TKV

2. Thời gian diễn ra trò chơi:

Trò chơi Nhận diện hàng Việt Nam: Công ty Than Quang Hanh - TKV sẽ diễn ra từ ngày 6/10 đến ngày 13/10/2018.

3. Cách thức tham gia trò chơi:

a) Mỗi người chơi sẽ được tham gia 03 lần;

b) Người chơi tham gia trả lời các câu hỏi trong trò chơi. Cứ mỗi câu trả lời đúng sẽ được 10 điểm; câu trả lời sai sẽ không được tính điểm;

c) Người thắng cuộc sẽ là người chơi có số điểm chơi cao nhất. Nếu có nhiều người cùng đạt số điểm cao nhất thì người thắng cuộc sẽ là người chơi hoàn thành phần chơi trong thời gian ngắn nhất. (Do hệ thống share FB cộng điểm đang bị lỗi nên BTC sẽ không tính điểm cho những người chơi có số điểm cộng chênh lệch so với những người chơi khác)

4. Giải thưởng:

Trong thời gian từ ngày 6/10 đến ngày 13/10/2018: 

Ban tổ chức sẽ trao tặng 02 phần quà, mỗi phần quà có giá trị 200.000đồng cho 02 người có số điểm cao nhất trong 07 ngày chơi. (Điểm được tính từ 00h00 ngày 6/10 đến 23h59' ngày 13/10).

5. Trao giải:

- Sau 02 ngày kết thúc Trò chơi Nhận diện hàng Việt Nam: Công ty Than Quang Hanh - TKV, Ban tổ chức sẽ tiến hành công bố kết quả trên Website và Facebook của Chương trình. Ban tổ chức sẽ liên hệ với người thắng cuộc trong vòng 03 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

- Sau 01 tuần kể từ ngày công bố kết quả, nếu người thắng cuộc không xác nhận thông tin, không liên hệ nhận giải thưởng thì Ban tổ chức sẽ hủy kết quả của người thắng cuộc.

- Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho người thắng cuộc tại Tòa soạn Tạp chí Công Thương (Tầng 8, tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Hà Nội). Thời gian trao giải sẽ được BTC liên hệ thông báo đến người thắng cuộc sau khi tất cả Trò chơi kết thúc.