Tags: Sức lan tỏa
 • Tạo sức lan tỏa cho hàng Việt

  Tạo sức lan tỏa cho hàng Việt

  Sau 6 năm thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020 đã tạo sức lan tỏa lớn cho hàng Việt.

 • Trao niềm tin cho hàng Việt

  Trao niềm tin cho hàng Việt

  Sau 10 năm triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tạo sức lan tỏa rộng khắp và nhận được lòng tin của hầu hết người tiêu dùng trên cả nước.

 • Sức lan tỏa mạnh mẽ khi “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

  Sức lan tỏa mạnh mẽ khi “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

  Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ở tỉnh Hà Giang qua 10 năm triển khai đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.