Tags: Sở Công Thương Đồng Nai
  • Đồng Nai: Phát triển các điểm bán hàng Tự hào hàng Việt Nam

    Đồng Nai: Phát triển các điểm bán hàng Tự hào hàng Việt Nam

    Vừa qua, Sở Công Thương Đồng Nai đã khai trương thêm 5 điểm bán hàng Việt với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam tại 4 huyện: Tân Phú, Cẩm Mỹ, Long Thành, Trảng Bom. Như vậy, trên địa bàn tỉnh hiện có 23 điểm bán hàng Tự hào hàng Việt Nam.