THI TUẦN 9: BẮT ĐẦU TỪ 10H00 NGÀY 10/10 ĐẾN 15H00 NGÀY 15/10/2017

CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ 10 NĂM THÀNH LẬP ĐOÀN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Chương trình nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam 2016

Đơn vị tổ chức: Tạp chí Công Thương, Bộ Công Thương
Tel: 04. 22218238 / Fax: 04.22218237
Email: tuhaohangviet2016@gmail.com