TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG"

TUẦN CHUNG CUỘC: BẮT ĐẦU TỪ 10H00 NGÀY 13/12 ĐẾN 23H00 NGÀY 18/12/2021