[VIDEO] Bia Hà Nội - Chung một đam mê

[VIDEO] Bia Hà Nội - Chung một đam mê

Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội là một trong những doanh nghiệp lớn nhất của ngành Bia Rượu Nước giải khát Việt nam, có lịch sử lâu đời, một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực về sản xuất kinh doanh Bia, Rượu, Nước giải khát.