Trò chơi “Nhận diện hàng Việt Nam” – Cơ điện Trần Phú tìm ra 05 người chơi chiến thắng cuối cùng

Trò chơi “Nhận diện hàng Việt Nam” – Cơ điện Trần Phú tìm ra 05 người chơi chiến thắng cuối cùng

Công ty CP Cơ Điện Trần Phú đã tìm ra 05 người chiến thắng cuối cùng từ ngày 01/10/2016 – 16/10/2016.

Cụ thể, người chiến thắng Đợt I (01/10/2016 – 04/10/2016) – Thương Ngọc Bùi; Đợt II (05/10/2016 – 07/10/2016) – Tập quên một người; Đợt III (08/10/2016 – 10/10/2016) – Tu Thi Thanh Tran; Đợt IV (11/10/2016 – 13/10/2016) – Trần Xuân; Đợt V (14/10/2016 – 16/10/2016) – Do Linh.

Danh sách 05 người chơi xuất sắc thắng cuộc.

Phần thưởng dành cho mỗi người chơi sẽ là 03 chai dầu ăn 02 lít/chai của Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân.

Kết thúc đợt chơi có thưởng, trò chơi “Nhận diện hàng Việt Nam” với các sản phẩm, mặt hàng Việt Nam vẫn được mở chơi tự do đến hết ngày 06/11/2016.

Tham gia chơi ngay tại đây hoặc theo dõi tại Facebook của chương trình.