Tổng kết người chơi chiến thắng trò chơi “Nhận diện hàng Việt Nam” – Công Ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 – AGTEX28

Tổng kết người chơi chiến thắng trò chơi “Nhận diện hàng Việt Nam” – Công Ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 – AGTEX28

Công Ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 – AGTEX28 đã tìm ra 05 người chơi xuất sắc chiến thắng từ ngày 30/09/2016 đến ngày 14/10/2016.

Cụ thể, người chiến thắng Đợt I ( 30/09/2016 – 02/10/2016) – Sơn Hoàng Trường; Đợt II (03/10/2016 – 05/10/2016) – Ji Yeon; Đợt III (06/10/2016 – 08/10/2016) – Phạm Thị Thanh Huệ; Đợt IV ( 09/10/2016 – 11/10/2016) – Đào Ngọc Oanh và Đợt V ( 12/10/2016 – 14/10/2016) – Tống Khánh Lành.

Danh sách 05 người chơi chiến thắng

Phần thưởng dành cho mỗi người chơi sẽ là 03 chai dầu ăn 02 lít/chai của Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân.

Kết thúc đợt chơi có thưởng, trò chơi “Nhận diện hàng Việt Nam” với các sản phẩm, mặt hàng Việt Nam vẫn được mở chơi tự do đến hết ngày 06/11/2016.

Tham gia chơi ngay tại đây hoặc theo dõi tại Facebook của chương trình.