Tín hiệu vui xuất khẩu cá tra sang Singapore

 Tín hiệu vui xuất khẩu cá tra sang Singapore

Việt Nam có gần 50 doanh nghiệp xuất khẩu (XK) cá tra tham gia XK sang ASEAN trong quý 2/2020, trong đó, gần 40 doanh nghiệp XK cá tra sang Singapore có mức tăng trưởng khả quan.

Tính đến giữa tháng 7/2020, tổng giá trị XK cá tra sang thị trường ASEAN đạt 73,1 triệu USD, giảm 32,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị XK sang 3 thị trường đơn lẻ lớn nhất là: Thái Lan giảm 33,2%; Singapore tăng 3,3%, Malaysia giảm 31,3%; so với năm trước. Trong đó, Singapore nổi bật trên bức tranh XK cá tra sang khu vực này.

Nếu trong quý 1/2020, XK cá tra Việt Nam sang ASEAN vẫn còn giảm nhẹ thì từ bước sang quý 2 giá trị XK giảm càng mạnh hơn do đại dịch COVID-19 không chỉ dừng lại ở một số quốc gia Malaysia, Indonesia hay Philippines. Singapore cũng bị ảnh hưởng nặng nề do số ca mắc gia tăng.

Nếu đầu năm nay, Thái Lan là thị trường XK cá tra lớn nhất trong khối, chiếm 41% tổng giá trị XK sang cả khối, thì sang quý 2/2020, giá trị XK sang Thái Lan giảm mạnh, nước này chỉ chiếm 13% tổng giá trị XK cá tra sang ASEAN. Singapore vươn lên thành thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất của khu vực trong 3 tháng của quý 2/2020, chiếm 44,8% tổng giá trị XK cá tra Việt Nam sang ASEAN trong quý này.

Quý 2/2020, trong khi hầu hết giá trị XK sang các thị trường ASEAN và EU giảm sút thì riêng giá trị XK sang Singapore tăng 38,5% đạt gần 13 triệu USD. Tính tới giữa tháng 7/2020, tổng giá trị XK cá tra sang thị trường Singapore đạt gần 21 triệu USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện, Việt Nam có gần 50 doanh nghiệp XK cá tra tham gia XK sang ASEAN trong quý 2/2020, trong đó, gần 40 doanh nghiệp XK cá tra sang Singapore. Ba doanh nghiệp, gồm: Hương Phúc Thịnh, IDI CORP và TG CORP là các công ty có giá trị XK cá tra lớn nhất sang Singapore trong thời gian này.

Trong thời gian này, Việt Nam XK các sản phẩm cá tra nổi bật như: cá tra phile đông lạnh, bong bóng cá tra khô; cá tra phile cắt cube đông lạnh; phile cá tra cắt miếng đông lạnh, cá tra fillet tẩm bột tempura, cá tra cắt miếng tẩm bột chiên chín đông lạnh… sang thị trường Singapore.

Theo Báo Hải quan