Thông báo lỗi Trò chơi Nhận diện hàng Việt Nam - Tổng công ty May 10 ngày 29/9/2016

Thông báo lỗi Trò chơi Nhận diện hàng Việt Nam - Tổng công ty May 10 ngày 29/9/2016

Ban tổ chức Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam 2016 xin thông báo: Trong khoảng thời gian từ: 17h30p ngày 29/9/2016 đến 19h00 ngày 29/9/2016, Chương trình trò chơi Nhận diện hàng Việt Nam - Tổng công ty May 10 đã phát sinh lỗi kỹ thuật khiến điểm số của những người chơi trong khoảng thời gian trên vượt quá số điểm tối đa mà trò chơi đề ra (mức 85 điểm). 

Do đó, các kết quả chơi phát sinh trong khoảng thời gian trên sẽ được tính là không hợp lệ. Lỗi trên đã được Ban tổ chức khắc phục kể từ thời điểm 19h01p ngày 29/9/2016 và người chơi có thể tiếp tục tiến hành tham gia trò chơi bình thường. Những người chơi trong khoảng thời gian trên xin vui lòng tham gia lại trò chơi để Ban tổ chức ghi nhận lại điểm. 

Ban tổ chức xin chân thành gửi lời xin lỗi đến người chơi. Kính mong người chơi thông cảm và tiếp tục tham gia, ủng hộ Chương trình. 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Duy Quang: 0988.443.602 hoặc mail về: tuhaohangviet2016@gmail.com để được hỗ trợ.