Than Thống Nhất: Dành 202 triệu đồng khen thưởng công nhân xuất sắc 6 tháng đầu năm

Than Thống Nhất: Dành 202 triệu đồng khen thưởng công nhân xuất sắc 6 tháng đầu năm

Sau khi tổng hợp ngày công lao động, năng suất lao động của công nhân khai thác và đào lò 6 tháng đầu năm 2020, Công ty đã lựa chọn được 202 công nhân trực tiếp khai thác và đào lò đạt danh hiệu công nhân xuất sắc 6 tháng đầu năm 2020.

202 gương mặt xuất sắc đã phấn đấu thi đua, tìm những giải pháp tối ưu để tăng năng suất lao động, thực hiện hoàn thành kế hoạch được giao, tích cực đi làm tạo ra nhiều sản phẩm, nhiều công hữu ích. Công nhân xuất sắc 6 tháng có ngày công đi làm thực tế từ 126 công/người trở lên, có năng suất lao động đạt và vượt kế hoạch được giao, không vi phạm kỷ luật, an toàn, kỹ thuật lao động.

Những phân xưởng có nhiều công nhân đạt thành tích cao trong 6 tháng đầu năm, tiêu biểu như Phân xưởng Khai khai 11 có 46 người, Phân xưởng Khai thác 9 có 35 người, Phân xưởng Khai thác 2 có 23 người, Phân xưởng Đào lò 1 có 17 người... 

Để ghi nhận thành tích của Người lao động, Công ty xét thưởng 202 Công nhân Khai thác, Đào lò xuất sắc 6 tháng đầu năm 2020 với tổng số tiền thưởng 202 triệu đồng, mức tiền thưởng 1.000.000 đồng/người. 202 tấm gương tiêu biểu xuất sắc, đại diện cho lực lượng lao động thiện nghệ, nhiệt huyết, góp phần không nhỏ vào kế hoạch hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020.

Theo Tạp chí Công Thương