Nam Mẫu "xanh hóa" sản xuất

Nam Mẫu "xanh hóa" sản xuất

Hơn 20 năm qua Than Nam Mẫu luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.

Hàng năm Công ty đều xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ của đơn vị, đảm bảo kinh phí và thực hiện có hiệu quả kinh tế đã đề ra.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động gắn liền với phát triển sản xuất và tăng năng suất lao động. Công ty có đầy đủ các nội quy, quy trình, quy phạm tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành để hướng dẫn cho người lao động trong quá trình lao động sản xuất.

Trong những năm qua Than Nam Mẫu đã tập trung phủ xanh đất trống, đồi núi trọc và các khu vực có moong khai thác lộ thiên trước đây, được Sở Khoa học Công nghệ Môi trường tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao về vai trò bảo vệ môi trường chung trong quá trình sản xuất.

Công ty đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải, hệ thống phun sương dập bụi tại khai trường. Xây dựng Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tại khu vực Nhà điều hành sản xuất tại +125 với tổng mức đầu tư 12,5 tỷ đồng nhằm giải quyết tốt công tác xử lý nước sinh hoạt tại khu vực Nhà điều hành sản xuất tại +125, đảm bảo công tác môi trường khu vực khai trường sản xuất.

Cùng với đó, Than Nam Mẫu thường xuyên quan tâm thực hiện công tác an ninh trật tự, không để xảy ra khai thác, kinh doanh than trái phép. Triển khai nhiều biện pháp sát với thực tế như: Thành lập Ban Tự quản, Tiểu ban Tự quản từ cấp đơn vị đến các tổ sản xuất, các khu tập thể, những điểm nóng như: Bãi than, dọc tuyến đường vận chuyển than, các cửa lò và khu tập trung đông người. Duy trì đội cờ đỏ làm nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra giám sát sản phẩm, tài sản của đơn vị mà nòng cốt là lực lượng đoàn viên thanh niên hăng hái, tự nguyện.

Do vậy trong những năm qua doanh nghiệp đã giữ vững được an ninh trật tự, bảo vệ tốt tài sản chung của đơn vị. Phối hợp với Công an Phường, Thành phố, lực lượng vũ trang trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong các dịp lễ, tết, các sự kiện quan trọng của đơn vị, ngành Than và đất nước. Công ty đã tổ chức và duy trì tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng tự vệ đơn vị, tổ chức diễn tập thành công kế hoạch sẵn sàng chiến đấu hàng năm.

Công ty duy trì phối hợp với công ty môi trường - TKV thực hiện xử lý nước thải hầm lò đảm bảo theo quy định.Đã thực hiện hoàn thành kết hoạch bảo vệ môi trường sử dụng vốn MT thường xuyên năm 2018, giữ được vệ sinh môi trường trong sản xuất và sinh hoạt đảm bảo yêu cầu.

Công tác bảo vệ môi trường sử dụng vốn môi trường thường xuyên mỗi năm khoảng trên  20 tỷ đồng. Liên tục trong nhiều năm, Công ty đã tiết kiệm trên 5 tỷ đồng/năm chi phí môi trường do đã tập trung san gạt mặt bằng khơi thông các dòng nước mặt làm giảm thiểu lượng nước mặt ngấm vào trong lò nên đã giảm được chi phí xử lý nước thải hầm lò. 

Công nghệ ZRY được ứng dụng trong khai thác của Than Nam Mẫu.
Công nghệ ZRY được ứng dụng trong khai thác của Than Nam Mẫu.

 

Trong công tác quản lý môi trường mỏ, Công ty đã thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ và phục hồi môi trường, chủ động đánh giá tác động môi trường mỏ, ký quỹ môi trường, xử lý nguồn nước và chất thải nguy hại; có nhiều giải pháp thiết thực nhằm hạn chế ảnh hưởng xấu do tác động của sản xuất đối với sức khoẻ người lao động và môi trường sinh thái trên địa bàn.

Có thể kể các dự án môi trường tiêu biểu như: Dự án đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải sinh hoạt mặt bằng +125; Hệ thống kè, đập chắn đất đá thượng lưu suối số 5 Than Thùng; Dự án xây dựng bãi thải tiểu khu 33 Than Thùng. Công tác môi trường thường xuyên đạt trên 20,99 tỷ đồng.

Những hoạt động trên giúp cho sản xuất của Than Nam Mẫu ngày càng "xanh" hơn.

Theo Tạp chí Công Thương