05 người chiến thắng cuối cùng trò chơi “Nhận diện hàng Việt Nam” – Tổng Công ty Thép Miền Nam VNSTEEL

05 người chiến thắng cuối cùng trò chơi “Nhận diện hàng Việt Nam” – Tổng Công ty Thép Miền Nam VNSTEEL

Được khởi động từ ngày 28/09/2016, trò chơi “Nhận diện hàng Việt Nam” với Tổng Công ty Thép Miền Nam VNSTEEL đã tìm ra 05 gương mặt chiến thắng cuối cùng.

Cụ thể, người chơi chiến thắng Đợt I (28/09/2016 – 30/09/2016) – Nguyễn Bích, Đợt IV (07/10/2016 – 09/10/2016) – Khoa Nguyễn và Đợt V (10/10/2016 – 12/10/2016) – Phạm Ngọc Xuân. Mỗi người sẽ nhận được phần thưởng là 03 chai dầu ăn 02 lít/chai của Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân.

Danh sách người chơi thắng cuộc trò chơi với Tổng Công ty Thép Miền Nam - VNSTEEL

Đặc biệt, người chơi chiến thắng 02 đợt chơi II và III liên tiếp – Ý Yên Phan sẽ giành được giải thưởng gấp đôi, tương ứng với 06 chai dầu ăn 02 lít/chai của Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân.

Kết thúc đợt chơi có thưởng, trò chơi “Nhận diện hàng Việt Nam” với các sản phẩm, mặt hàng Việt Nam vẫn được mở chơi tự do đến hết ngày 06/11/2016.

Tham gia chơi ngay tại đây hoặc theo dõi tại Facebook của chương trình.