Tags: ngân hàng PGBank
  • [Dự thi Tuần thứ Tư] Vitamin tình yêu

    [Dự thi Tuần thứ Tư] Vitamin tình yêu

    Bố khoe đã có việc làm ở B12. Tôi cười toáng lên: “Công ty gì mà tên nghe như Vitamin thế ạ?”. Bố bảo: “Vitamin đấy, nhờ có vitamin này mà con mới tiếp tục được đi học, quý lắm chứ!”.